Drumski saobraćaj

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer saobraćaja

Oblast

Saobraćajno inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2023/2024. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program se zasniva na nastavnom planu u okviru kojeg se izučavaju propisi u saobraćaju i transportu, organizacija transporta putnika i tereta, bezbednost i regulisanje saobraćaja, uticaji infrastrukturnih, prostornih i vremenskih uslova. Nakon diplomiranja studenti stiču znanja i veštine za obavljanje poslova organizacije drumskog prevoza, javnog prevoza, logistike, tehnologije pretovara, bezbednosti i regulisanja saobraćaja i transporta, organizacije parkiranja, kontrole postavljanja i održavanja saobraćajne signalizacije i opreme puta, intermodalnog transporta i dr.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Odabrana poglavlja fizike

7

3.

Tehnička mehanika

8

4.

Osnovi inženjerstva

7

5.

Engleski jezik 1

4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Engleski jezik 2

3

7.

Informatika

6

8.

Roba u transportu

7

9.

Uvod u saobraćaj i transport

6

10.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Zaštita od buke i vibracija

6

Održivi razvoj i životna sredina

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Organizacija i tehnologija drumskog transporta

6

12.

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

13.

Logistika

5

14.

Teorija saobraćajnih tokova

7

15.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Preduzetništvo i marketing u saobraćaju

6

Propisi u saobraćaju i transportu

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Motori i motorna vozila

7

17.

Elektrotehnika sa elektronikom

5

18.

Bezbednost saobraćaja

7

19.

Tehnologija pretovara

5

20.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Transport opasne robe

6

Procena štete na vozilima

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Regulisanje saobraćaja

7

22.

Parkiranje

7

23.

Intermodalni transport

6

24.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Osiguranje u saobraćaju i transportu

6

Internet i elektronsko poslovanje

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

25.

Organizacija javnog prevoza putnika

6

26.

Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava

6

27.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmeta)

Metodika osposobljavanja kandidata za vozače

6

Tehnike bezbednosti i kontrole saobraćaja

6

28.

Stručna praksa

4

29.

Završni rad - stručno-istraživački rad

5

30.

Završni rad - izrada i odbrana

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                         6

     2.        Odabrana poglavlja fizike                7

     3.        Tehnička mehanika         8

     4.        Osnovi inženjerstva          7  

    5.         Engleski jezik 1.           4 

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

    6.         Engleski jezik 2.           3 

     7.        Informatika               6

     8.        Roba u transportu                         7

     9.        Uvod u saobraćaj i transport         6

    10.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Zaštita od buke i vibracija         6

                  Održivi razvoj i životna sredina         6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     11.        Organizacija i tehnologija drumskog transporta                        6

    12.        Osnove primene računara u inženjerstvu                   6

    13.      Logistika         5

    14.      Teorija saobraćajnih tokova         7

    15.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Preduzetništvo i marketing u saobraćaju         6

                Propisi u saobraćaju i transportu         6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.      Motori i motorna vozila        7

  17.      Elektrotehnika sa elektronikom         5

    18.      Bezbednost saobraćaja         7

    19.      Tehnologija pretovara        5

    20.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Transport opasne robe         6

                  Procena štete na vozilima         6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

   21.      Regulisanje saobraćaja         7

22.      Parkiranje       7

    23.      Intermodalni transport         6

   24.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Osiguranje u saobraćaju i transportu         6

                  Internet i elektronsko poslovanje         6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    25.      Organizacija javnog prevoza putnika         6

    26.      Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava         6

27.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)           

                  Metodika osposobljavanja kandidata za vozače         6 

                  Tehnike bezbednosti i kontrole saobraćaja         6

    28.      Stručna praksa         4

    29.      Završni rad – stručno-istraživački rad          5

    30.      Završni rad – izrada i odbrana          7