Potpisan memorandum o saradnji između Naftne industrije Srbije i Akademije

Potpisan memorandum o saradnji između Naftne industrije Srbije i Akademije

Potpisan je memorandum o saradnji između Naftne industrije Srbije i Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd 31. maja u Beogradu. Memorandum su potpisali dr Marina Stamenović predsednik ATSSB i Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a.

Saradnja će se odvijati posredstvom NIS-ovog programa „Energija znanja“, koji je pokrenut 2012. godine i u okviru kog NIS sarađuje sa obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu i stipendira studente iz Srbije. NIS je u okviru ovog programa do sada uspostavio saradnju sa 34 visokoškolske ustanove u Srbiji. Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd je prva visokoškolska ustanova iz oblasti strukovnog obrazovanja sa kojom je NIS uspostavio partnerstvo.

Saradnjom su predviđena razmena znanja i iskustava, zajednička naučna istraživanja i projekti, obuke i treninzi, stručna savetovanja i konsultacije, organizacija međusobnih gostujućih predavanja, podrška studentima u izradi naučnih radova, kao i stručne prakse za studente u skladu sa potrebama i mogućnostima kompanije.

„Danas nije moguće zamisliti kompaniju koja posluje u oblasti nafte i gasa, a koja nije fokusirana na sagledavanje i poštovanje svih pravila bezbednosti na radu i ekologije. Nama je to strateško opredeljenje. Ova saradnja će biti značajna i za nas i za fakultete, koji će moći da pošalju studente da vide kako se ta pravila primenjuju u praksi. Neki će možda i izabrati našu kompaniju za buduće mesto rada“, izjavio je prilikom potpisivanja memoranduma o saradnji Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a.

Ivan Dmitriev, direktor Funkcije za HSE (bezbednost i zdravlje na radu i zaštita životne sredine) u NIS-u, naveo je da je osnov efikasnog i uspešnog poslovanja u konstantnoj brizi o zdravlju na radu i zaštiti životne sredine.

„Imamo vrlo ambiciozan cilj, takozvani „cilj nula“, koji podrazumeva minimalan uticaj na čoveka, na opremu i na životnu sredinu. Mi idemo ka tom cilju, zajedno sa modernizacijom našeg biznisa i uz najbolje tehnologije i prakse. Ipak, u centru naše pažnje je čovek, a to su zaposleni naše kompanije, naši partneri i izvođači, kao i novozaposleni NIS-a, koji dolaze i sa ovih fakulteta“, izjavio Dmitriev.

Ovom prilikom, pored ATSSB, NIS je potpisao memorandume o saradnji sa još dve visokoškolske ustanove. Potpisivanju memoranduma prisustvovali su i predstavnici fakulteta sa kojima NIS neguje dugogodišnju saradnju.