PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

OSNOVNE STUDIJE - ELEKTRONSKA PRIJAVA I PREDAVANJE DOKUMENATA ZA UPIS

Kandidati za upis na osnovne studije najpre popunjavaju elektronsku prijavu koja će biti dostupna u junu.

Nakon elektronske prijave kandidati predaju dokumenta u prostorije Odseka prema sledećem rasporedu: lokacije na kojima se predaju dokumenta.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA OSNOVNE STUDIJE

Kandidati za upis na osnovne studije u prostorije Odseka dostavljaju dokumente date na donjem spisku. Podnose se originalna dokumenta na uvid i fotokopije koje se zadržavaju. Fotokopije ne moraju da budu overene.

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole
3. Diploma o položenom završnom / maturskom ispitu
4. Potvrda o izvršenoj uplati troškova za polaganje prijemnog ispita. Iznos ove naknade je 6.000 dinara (za studijske programe iz tehničko-tehnoloških oblasti, društveno-humanističkih oblasti i studijski program Mehatronika) ili 8.000 dinara (za studijske programe iz oblasti umetnosti, medicine i za studijski program UI/UX dizajn)

SPECIJALISTIČKE I MASTER STUDIJE - PREDAVANJE DOKUMENATA ZA UPIS

Kandidati za upis na specijalističke i master studije ne popunjavaju elektronsku prijavu!
Kandidati za upis na specijalističke i master studije predaju dokumenta u prostorije Akademije prema sledećem rasporedu: lokacije na kojima se predaju dokumenta.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA SPECIJALISTIČKE I MASTER STUDIJE

 Kandidati za upis na specijalističke i master studije dostavljaju dokumente date na donjem spisku u prostorije sedišta Akademije, Katarine Ambrozić 3. Podnose se originalna dokumenta na uvid i fotokopije koje se zadržavaju. Fotokopije ne moraju da budu overene.

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Diploma o stečenom višem ili visokom obrazovanju ili uverenje o diplomiranju, ako diploma još nije izdata
3. Potvrda o izvršenoj uplati troškova za polaganje prijemnog ispita. Iznos ove naknade je 6.000 dinara (za studijske programe iz tehničko-tehnoloških oblasti) ili 8.000 dinara (za studijske programe iz oblasti umetnosti)
4. Dodatna dokumentacija, zavisno od studijskog programa. Spisak dokumentacije možete pogledati u Priručniku za prijemni.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita se vrši na sledeći način: