Sticky Background

Студенти Академије техничких струковних студија Београд

Студенти Академије техничких струковних студија (САТССБ) је студентска организација основана у складу са Законом о Удружењима и Законом о студентском организовању, која делује у оквиру АТССБ и остварује циљеве у области студентског организовања, високог образовања, организације ваннаставних активности, едукативних пројеката (скупови, семинари, конференције), спортских активности и која се залаже за подизање студентског стандарда.

Организација делује како на територији Града Београда, тако и на територијама Градова Пожаревац и Ваљево примарно, а потом и на територији целе Републике Србије.

Организациона структура је сачињена од тимова:

  • Програмски тим
  • Тим за сарадњу
  • Тим за логистику
  • Промо тим
  • Дизајн и маркетинг тим


Координатори тимова тесном сарадњом смишљају, припремају и реализују пројекте од општег и посебног значаја за студенте.


Председник САТССБ је Јелена Бешлић, студент мастер струковних студија – студијски програм CNC технологије и системи.

Потпредседник САТССБ је Стефан Трајковић, студент мастер струковних студија – студијски програм електротехника и рачунарство.

Мејл: studenti@atssb.edu.rs