Sticky Background

ТЕХНОЛОГИЈЕ ДИГИТАЛНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

О студијском програму

Циљ студијског програма Технологије дигиталне пољопривреде је осавремењавање пољопривредне производње кроз образовање струковних инжењера пољопривреде са теоријским и практичним знањем из информационо-комуникационих технологија. Студијски програм омогућава разумевање и развој дигиталних технологија у базичној биотехнологији и анималној производњи. Концепт програма је усмерен на перманентној сарадњи са привредним и друштвеним организацијама из области пољопривредне производње и унапређењу производних процеса. Студенти стичу комплексна знања из области информационих технологија, аутоматике и мехатронике у функцији пољопривреде. По завршетку студија, могу се запослити у пољопривредним компанијама у којима ће имплементирати иновативне методe, радити даљинско мерење, детекцију, анализу података и моделовање. Биће компетентни да самостално организују и координирају пословима у модерној, профитабилној и одрживој пољопривреди као инжењерски стручњаци, саветодавци и едукатори.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер пољопривреде

Област

Биотехничке науке

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; шест семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 2024/2025. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Примена рачунара

6

Математика

6

Биологија

6

Основи пословања

4

Програмирање

8

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Хемија

7

Интернет ствари

5

Технологије биљне производње 1

7

Радна пракса

3

Енглески језик 2

3

Педологија

5

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Базе података

6

Предузетништво

4

Машинске технологије дигиталне пољопривреде

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Микробиологија земљишта

6

Генетика

6

Заштита животне средине

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Савремена индустријска производња

5

Производна пракса

3

Фитомедицина 1

6

Мерни сензори и основе управљања

6

Зоотехника

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Основи маркетинга

6

Прописи у пољопривреди

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Мехатронички системи

5

Креирање апликација за потребе пољопривреде

5

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Адаптације на климатске промене у сектору пољопривреде

5

Принципи органске производње

5

Технологије биљне производње 2

5

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Помотехничке и агротехничке мере

6

Моделирање у биљној производњи

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Фитомедицина 2

5

Дигитална пољопривреда

3

Географски информациони системи

3

Технолошко-организациона пракса

3

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Управљање системима за наводњавање

6

Big data у дигиталној пољопривреди

6

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7