Sticky Background

ТЕХНОЛОГИЈЕ ПАМЕТНИХ ЗГРАДА

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање струковних инжењера компетентних за обављање послова у компанијама које се баве имплементацијом и одржавањем опреме система паметних зграда. Паметне зграде су објекти који су одређеним системима аутоматизовани за функционисање и прилагођавају се активностима, навикама и животном стилу корисника уз остваривање енергетске ефикасности. Студенти се оспособљавају за управљање различитим технологијама система паметних зграда као што су системи водоснабдевања, грејања, климатизације, вентилације, електро-енергетике, видео надзора и интерфонских система, системи обновљивих извора енергије, системи контроле приступа и заштите.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер информационих технологија у машинству

Област

Информационе технологије; Машинско инжењерство; Електротехничко и рачунарско инжењерство;

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; шест семестара

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

HEATING & COOLING EXPERT DOO

Почетак реализације студијског програма

Школска 2024/2025. година

Курикулум – Класични модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Основе информационих технологија, програмирање и заштита података

8

Комуникације у техници

6

Пословне комуникације

3

Основи пословања

4

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Управљачки рачунарски системи

7

Енглески језик

3

Механика

7

Техничка хидромеханика

5

Електротехника са електроником

5

Машински материјали

6

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Термодинамика

6

Пумпе, компресори и вентилатори

7

Увод у технологије паметних зграда

3

Системи водоснабдевања и управљања отпадним водама

3

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Технологије осветљења

7

Обрадни процеси и технолошки поступци

7

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Обновљиви извори енергије (солари)

4

Лифтови и вертикални транспорт

4

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Грејање

5

Стручна пракса

3

Мерни сензори и основе управљања

6

Системи напајања електричном енергијом

3

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Системи аутоматизације у паметним зградама и видео надзор

7

Инсталација и одржавање лифтова и покретних степеница

7

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Управљање обновљивом енергијом (солари)

6

Машинске конструкције лифтова

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Безбедност опреме за рад

7

Заштита животне средине

6

Предузетништво

4

Управљање пројектима

6

Топлотни апарати и расхладни уређаји

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Грејно, вентилационо, расхладно и санитарно инжењерство

3

Паметне зграде, стандарди и енергетски сертификати

3

Интеграција паметних система у зградама

6

Завршни рад – израда и одбрана

7

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Концепција и планирање зграда

5

Интеграција паметних система у лифтовима

5

Курикулум – Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основе информационих технологија, програмирање и заштита података

5

Комуникације у техници

4

Пословне комуникације

2

Математика

6

Основи пословања

4

Учење кроз рад 1

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Електротехника са електроником

3

Управљачки рачунарски системи

5

Енглески језик

3

Механика

5

Техничка хидромеханика

3

Машински материјали

5

Учење кроз рад 2

9

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Термодинамика

6

Пумпе, компресори и вентилатори

5

Увод у технологије паметних зграда

2

Системи водоснабдевања и управљања отпадним водама

3

Учење кроз рад 3

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Технологије осветљења

5

Обрадни процеси и технолошки поступци

5

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Обновљиви извори енергије (солари)

2

Лифтови и вертикални транспорт

2

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Грејање

5

Мерни сензори и основе управљања

6

Системи напајања електричном енергијом

3

Учење кроз рад 4

8

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Системи аутоматизације у паметним зградама и видео надзор

5

Инсталација и одржавање лифтова и покретних степеница

5

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Управљање обновљивом енергијом (солари)

3

Машинске конструкције лифтова

3

ТРЕЋИ ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Безбедност опреме за рад

5

Заштита животне средине

4

Предузетништво

4

Управљање пројектима

4

Топлотни апарати и расхладни уређаји

3

Учење кроз рад 5

9

ТРЕЋИ ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Грејно, вентилационо, расхладно и санитарно инжењерство

2

Паметне зграде, стандарди и енергетски сертификати

2

Интеграција паметних система у зградама

4

Завршни рад – израда и одбрана

7

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Учење кроз рад 6

6

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Концепција и планирање зграда

3

Интеграција паметних система у лифтовима

3