Sticky Background

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

О студијском програму

Циљ студијског програма је стицање практичних знања и вештина и оспособљавање стручњака, струковних мастер инжењера технологије, за примену савремених техничких и технолошких решења у унапређењу квалитета у области прехрамбене технологије. По завршетку студија студенти ће моћи да раде у прехрамбеној индустрији (развој нових производа, комуникација у смислу едукације потрошача, контрола квалитета и безбедност производа) и установама које обављају контролу квалитета и безбедности хране, као и у установама које прате примену стандарда и усклађености правилника везано за увоз и извоз хране.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер технологије

Област

Технолошко инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестра

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Винарија Virtus д.о.о.; PRUNA д.о.о.

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Курикулум – модул Класични модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Предузетништво

6

Сервиси е-пословања

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Одабрана поглавља из технологије брашна

6

Одабрана поглавља из технологије млека

6

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији

6

Специјална пива и јака алкохолна пића

6

Нековенционална исхрана

6

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Одабрана поглавља из технологије воћа и поврћа

6

Технологија воде

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Наука о вину, специјална и воћна вина

6

Хемијске методе у анализи хране

7

Примена ензима у технологији хране

7

Нове технологије паковања хране

6

Стручна пракса 1

4

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Микробиолошке методе у производњи хране

6

Управљање квалитетом и безбедношћу хране

6

Нове технологије у производњи кондиторских производа

6

Примењени истраживачки рад

7

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Управљање складиштима и чување хране

4

Патогени микроорганизми у храни

4

Машине и апарати у прехрамбеној индустрији

4

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Биоконверзија агроиндустријског отпада

6

Нова храна и дијететски производи

6

Стручна пракса 2

3

Завршни мастер рад – истраживачки рад

7

Завршни мастер рад – израда и одбрана

7

Курикулум – модул Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Предузетништво

6

Сервиси е-пословања

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Одабрана поглавља из технологије брашна

6

Одабрана поглавља из технологије млека

6

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији

6

Специјална пива и јака алкохолна пића

6

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Одабрана поглавља из технологије воћа и поврћа

6

Технологија воде

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Наука о вину, специјална и воћна вина

4

Хемијске методе у анализи хране

4

Примена ензима у технологији хране

4

Нове технологије паковања хране

3

Учење кроз рад 1

15

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Примењени истраживачки рад

6

Микробиолошке методе у производњи хране

6

Управљање квалитетом и безбедношћу хране

4

Нове технологије у производњи кондиторских производа

3

Учење кроз рад 2

5

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Биоконверзија агроиндустријског отпада

6

Нова храна и дијететски производи

6

Машине и апарати у прехрамбеној индустрији

2

Патогени микроорганизми у храни

1

Управљање складиштима и чување хране

2

Учење кроз рад 3

10

Завршни мастер рад – примењени истраживачки рад

6

Завршни мастер рад – израда и одбрана

9