Добра пракса у друмском саобраћају и транспорту“ – 1. научно -стручни скуп са међународним учешћем 11. и 12. маја у Београду

Добра пракса у друмском саобраћају и транспорту“ – 1. научно -стручни скуп са међународним учешћем 11. и 12. маја у Београду

Први научно-стручни скуп са међународним учешћем „Добра пракса у друмском саобраћају и транспорту“, у организацији Академије техничких струковних студија Београд, биће одржан 11. и 12. маја у Београду, у хотелу Holiday Inn.

Планирано је да се на овом скупу окупе стручњаци из привреде, образовних установа из области друмског саобраћаја и логистике, државних органа, установа и пословних удружења из области саобраћа и транспорта и ауто школа ради размене резултата и искуства проистеклих из теорије и праксе. Скуп ће такође дати прилику и студентима са студијских програма из области саобраћаја да прикажу своја истраживања и резултате до који су дошли током студирања.
Током два дана трајања скупа сви заинтересовани моћи ће да презентују примере добрих пракси из својих средина и компанија, као и да се упознају са другим, провереним решењима, у областима друмског саобраћаја, транспорта и логистике разврстаним у 6 секција: 1. транспорт, логистика и шпедиција, 2. јавни превоз путника, 3. безбедност саобраћаја, 4. регулисање и планирање саобраћаја, 5 . моторна возила и 6. обука кандидата за возаче и оспособљавање возача.

Посебан допринос скупа је успостављање сарадње између високошколских установа које образују саобраћајне инжењере (струковне и академске), а такође и између њих и привреде, као и упознавање са новим – дуалним програмом образовања у области саобраћаја и транспорта, који је у примени од школске 2021/2022. године.
Рад скупа биће организован кроз пленарно излагање радова по позиву и рад по секцијама (усмена излагања, излагања путем видео линка и постер секције).
Званични језик скупа је српски, уз могућност излагања на језицима који су у употреби у земљама са простора некадашње Југославије, као и на енглеском језику.
Академија техничких струковних студија Београд позива све заинтересоване да подрже основну идеју скупа, да се пријаве, учествују и дају допринос раду скупа.

Све неопходне информације за пријаву радова и учешћа можете пронаћи на званичној веб презентацији скупа: https://skupsaobracaj.atssb.edu.rs.