Sticky Background

МЕХАТРОНИКА

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање струковних инжењера, који ће имати потребна знања и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области мехатронике. Савладавањем наставног градива студенти ће моћи да разумеју рад мехатроничких система, примењују стечена знања у новим ситуацијама, анализирају и евалуирају рад мехатроничких система и да створе нове мехатроничке системе. Дипломирани студенти ће бити квалификовани да обављају послове у области енергетског инжењерства, процесног инжењерства, генерално машинског и производног инжењерства и индустрије медицинских уређаја.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер мехатронике

Област

Интердисциплинарне студије

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Увод у мехатронику

7

Техничка механика

8

Објектно оријентисано програмирање 2

5

Комуникације у техници

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Машински материјали

6

Машински елементи

5

Електротехника са електроником

5

Интернет ствари

5

Отпорност материјала

7

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Пројектовање производа применом рачунара CAD

6

Основи пословања

4

Обрадни процеси и технолошки поступци

7

Хидраулика и пнеуматика

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

ИП умрежавање

4

Енлески језик 1

4

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Аутоматско управљање

7

Електрични погони и опрема у мехатроници

6

Енглески језик 2

3

Сензори и актуатори

7

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Машинско учење

6

Индустријска енергетика

6

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Мехатронички системи

5

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Процена ризика на раду

6

Обновљиви извори енергије

6

Дигитална електроника

6

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Управљање подацима о производу

5

WEB дизајн

5

Предузетништво

4

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Савремена индустријска производња

5

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Основе индустрије 4.0

6

Енергетска ефикасност и заштита животне средине

6

Индустријска роботика

6

Изборни блок 6 (студент бира 1 предмет)

Пословне комуникације

3

Виртуелна реалност

3

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7