Sticky Background

ПРЕХРАМБЕНО ИНЖЕЊЕРСТВО И БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ

О студијском програму

Циљ студијског програма Прехрамбено инжењерство и безбедност хране је образовање струковних инжењера технологије у области производње и промета здравствено безбедне хране. Сврха студијског програма је школовање стручњака за директно укључивање у различите гране и облике прехрамбене технологије. Студенти по завршетку студија могу радити у предузећима у којима самостално организују, воде и контролишу технолошке поступке у производњи хране и пића. Такође могу вршити контролу квалитета производа и радити у саветодавним службама, јавној администрацији, едукацији и технолошком развоју.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер технологије

Област

Технолошко инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Примена рачунара

6

Познавање сировина у прехрамбеној индустрији

6

Микробиологија са микробиологијом хране

7

Наука о храни

7

Основе квалитета

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

CRM

5

Хемија

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Хигијенски инжењеринг и санитација

7

Токсикологија хране

7

Енглески језик 2

3

Технолошке операције

6

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основи пословања

4

Инжењерство намирница биљног порекла

8

Инжењерство намирница биљног порекла

Инжењерство намирница биљног порекла

7

Лековито, ароматично и зачинско биље

7

Биохемија

6

Логистика и ланци снабдевања

5

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Инжењерство намирница животињског порекла

6

Основи маркетинга

6

Прехрамбени адитиви и суплементи

7

Инструменталне методе анализа

5

Примењена статистика

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Производња вина и јаких алкохолних пића

5

Предузетништво

4

Амбалажа и паковање хране

4

Стручна пракса

3

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Производња уља и масти

5

Технологија прераде воћа и поврћа

5

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Загађење и заштита вода

7

Традиционална храна и кулинарско наслеђе

7

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Квалитет и безбедност хране

5

Производња кондиторских производа

3

Конзервирање и складиштење хране

5

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Савремена индустријска производња

5

Интернет ствари

5

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7