Zaštita životne sredine

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer zaštite životne sredine

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2007/2008. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje studenata sa potrebnim znanjima, sposobnostima i veštinama za obavljanje poslova inženjera, inspektora, referenata i savetnika u ovoj oblasti. Savladavanjem gradiva student će moći da se preventivno i operativno, posebno i integralno bavi zaštitom vazduha, vode i zemljišta od raznih aspekata njihovog ugrožavanja, upravljanjem otpadom, procenom uticaja na životnu sredinu i implementiranjem koncepta cirkularne ekonomije i održivog razvoja u praksi. Studijski program je savremeno koncipiran, što omogućava školovanje stručnjaka sa društveno opravdanim i korisnim kompetencijama.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Osnovi ekologije

8

3.

Osnovi mašinstva

7

4.

Osnovi poslovanja

4

5.

Primena računara

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Hemija životne sredine

7

7.

Tehnološke operacije

6

8.

Pravo životne sredine

4

9.

Poslovne komunikacije

3

10.

Energetika i životna sredina

6

11.

Engleski jezik 2

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

12.

Zagađenje i zaštita vazduha

6

13.

Ekološki menadžment

6

14.

Zagađenje i zaštita zemljišta

6

15.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Osnove kvaliteta

6

Procena rizika na radu

6

16.

Zaštita od buke u životnoj sredini

5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Instrumentalne metode analiza

5

18.

Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom

5

19.

Stručna praksa

3

20.

Održivi razvoj i životna sredina

6

21.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Zaštita od zračenja

6

Upravljanje industrijskim otpadom

6

22.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Kontrola kvaliteta

6

Polimeri i biomaterijali

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

23.

Preduzetništvo

4

24.

Cirkularna ekonomija

3

25.

Zagađenje i zaštita voda

7

26.

Reciklažni procesi

7

27.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Opasne i štetne materije

6

Ekološki rizici

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

28.

Ekotoksikologija

6

29.

Monitoring zagađenosti životne sredine

4

30.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Internet stvari

5

Savremena industrijska proizvodnja

5

31.

Procena uticaja na životnu sredinu

4

32.

Završni rad – stručno-istraživački rad

7

33.

Završni rad – izrada i odbrana

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                       6

     2.        Osnovi ekologije                    8

     3.        Osnovi mašinstva           7

     4.        Osnovi poslovanja         4

     5.         Primena računara          6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.         Hemija životne sredine                7

     7.         Tehnološke operacije                    67

     8.        Pravo životne sredine           4

     9.        Poslovne komunikacije                   3

     10.        Energetika i životna sredina        6

     11.       Engleski jezik 2                    3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    12.       Zagađenje i zaštita vazduha        6

    13.      Ekološki menadžment          6

    14.      Zagađenje i zaštita zemljišta      6

    15..       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Osnove kvaliteta         6

                Procena rizika na radu         6

  16.          Zaštita od buke u životnoj sredini   5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    17.      Instrumentalne metode analiza         5

    18.      Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom        5

    19.      Održivi razvoj i životna sredina       6

    20.        Stručna praksa          3

    21.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                Zaštita od zračenja        6

                Upravljanje industrijskim otpadom         6

    22.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                Kontrola kvaliteta         6

                  Polimeri i biomaterijali         6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    23.      Preduzetništvo       4

    24.      Cirkularna ekonomija        3

    25.      Zagađenje i zaštita voda        7

    26.      Reciklažni procesi      7

    27.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Opasne i štetne materije         6

                  Ekološki rizici         6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    28.      Ekotoksikologija          6

    29.      Monitoring zagađenosti životne sredine       4

    30.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Internet stvari          5

                  Savremena industrijska proizvodnja         5

    31.             Procena uticaja na životnu sredinu         4

    32.      Završni rad – stručno-istraživački rad          7

    33.      Završni rad – izrada i odbrana         7