Sticky Background

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање студената са потребним знањима, способностима и вештинама за обављање послова инжењера, инспектора, референата и саветника у овој области. Савладавањем градива студент ће моћи да се превентивно и оперативно, посебно и интегрално бави заштитом ваздуха, воде и земљишта од разних аспеката њиховог угрожавања, управљањем отпадом, проценом утицаја на животну средину и имплементирањем концепта циркуларне економије и одрживог развоја у пракси. Студијски програм је савремено конципиран, што омогућава школовање стручњака са друштвено оправданим и корисним компетенцијама.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер заштите животне средине

Област

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Почетак реализације студијског програма

Школска 2007/2008. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Основи екологије

8

Основи машинства

7

Основи пословања

4

Примена рачунара

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Хемија животне средине

7

Технолошке операције

6

Право животне средине

4

Пословне комуникације

3

Енергетика и животна средина

6

Енглески језик 2

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Загађење и заштита ваздуха

6

Еколошки менаџмент

6

Загађење и заштита земљишта

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Основе квалитета

6

Процена ризика на раду

6

Заштита од буке у животној средини

5

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Инструменталне методе анализа

5

Управљање чврстим и опасним отпадом

5

Стручна пракса

3

Одрживи развој и животна средина

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Заштита од зрачења

6

Управљање индустријским отпадом

6

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Контрола квалитета

6

Полимери и биоматеријали

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Предузетништво

4

Циркуларна економија

3

Загађење и заштита вода

7

Рециклажни процеси

7

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Опасне и штетне материје

6

Еколошки ризици

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Екотоксикологија

6

Мониторинг загађености животне средине

4

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Интернет ствари

5

Савремена индустријска производња

5

Процена утицаја на животну средину

4

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7