Delegacija Fakulteta vizuelnih umjetnosti Mediteran Univerzitet iz Crne Gore posetila je Akademiju tehničkih strukovnih studija Beograd, Odsek Beogradska politehnika

Delegacija Fakulteta vizuelnih umjetnosti Mediteran Univerzitet iz Crne Gore posetila je Akademiju tehničkih strukovnih studija Beograd, Odsek Beogradska politehnika

Akademiju tehničkih strukovnih studija Beograd, Odsek Beogradska politehnika, dana 27. maja posetili su predstavnici Fakulteta vizuelnih umjetnosti (FVU) Mediteran Univerziteta iz Crne Gore. Ovom posetom je nastavljena međunarodna saradnja Fakulteta vizuelnih umjetnosti I Akademije  tehničkih strukovnih studija Beograd u okviru projekta Erazmus +.

Predstavnici FVU dekanka prof. mr Marija Džoganović i mr Nataša Kraljević, rukovoditeljka Službe za međunarodnu saradnju sastale su se sa dr Predragom Maksićem, rukovodiocem Odseka Beogradska politehnika, dr um Jelenom Drobac,  šefom Katedre za dizajn i dr Ivanom Matić Bujagić, koordinatorkom za Erasmus programe.

Tokom sastanka dogovoren je nastavak saradnje koji podrazumeva razmenu akademskog kadra i studenata, ali i intenzivnija saradnja Katedre za dizajn i Fakulteta vizuelnih umjetnosti kada su u pitanju zajednički programi i potencijalni projekti. Saradnja ove dve institucije je otpočela potpisivanjem Memoranduma o saradnji 2021.godine i posetom prof. dr um Jelene Drobac Fakultetu vizuelnih umjetnosti u maju 2022.godine.