Održana radionica za studente Modnog dizajna proizvoda od kože Akademije i Modnog dizajna Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan

Održana radionica za studente Modnog dizajna proizvoda od kože Akademije i Modnog dizajna Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan

U prostorijama Odseka Beogradska politehnika 7. maja odražana je radionica za studente studijskog programa Modni dizajn proizvoda od kože Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd i studijskog programa Modni dizajn Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan.

Radionicu su vodili nastavnici Ana Cvijanović, dr um. Rade Pejović, Marina Kostić (Fakultet digitalnih umetnosti) i šivač Nataša Čumić. Učesnici radionice bili su studenti druge i treće godine studijskog programa Modni dizajn proizvoda od kože i treće i četvrte godine studijskog programa Modni dizajn Fakulteta digitalnih umetnosti. Radionici je prisustvovalo 20 studenata.

Nakon uvodnog predavanja sa temom „Tehnike obrade kože“, koje je održao dr um. Rade Pejović, studenti su pristupili radu u materijalu. U prvoj fazi rada istraživali su mogućnosti oblikovanja kože u radioničkim uslovima na uzorcima u materijalu i gotovim proizvodima od kože. U drugoj fazi rada, studenti su pristupili samostalnom istraživačkom radu sa alatima na samoj koži uz pomoć nastavnika.

Zahvaljujući radioničkim uslovima i angažovanju svih učesnika radionice, realizovani su različiti unikatni predmeti od kože. Tokom zajedničkog rada studenti Modnog dizajna Fakulteta digitalnih umetnosti i studenti Modnog dizajna proizvoda od kože Akademije stekli su nova zannja i iskustva, te otvorili prostor za buduće zajedničke projekte.