Industrijsko inženjerstvo

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva

Oblast

Industrijsko inženjerstvo i industrijski menadžment

Trajanje studija

Jedna godina; Dva semestara

Ukupan broj ESPB bodova

60 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2020/2021. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Svrha studijskog programa Industrijsko inženjerstvo na specijalističkim studijama je obrazovanje strukovnih inženjera, osposobljenih da rade na poslovima proizvodnje, transporta, menadžmenta i programiranja, te produbljivanju znanja neophodnih za vođenje odgovarajućih poslova, uspostavljanju računarskih mreža i pravljenje baza podataka. Zato industrijsko inženjerstvo u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program koji je nastao kao odgovor na ukazane potrebe koje je iskazala praksa. Sam program specijalizacije  treba da omogući studentima dodatno konkretizovanje znanja baziranih na razumevanju osnovnih principa industrijskog inženjerstva iz različitih oblasti tehnike i ovladaju dopunskim stručnim znanjima iz oblasti mašinstva, informacionih tehnologija i menadžmenta.  

Ovaj studijski program na specijalističkim studijama koncipiran je tako da kontinuirano prati savremena dostignuća iz nabrojanih oblasti i vrši njihovu  implemntaciju u nastavni proces, vodeći računa o potrebama domaće mašinske industrije. Svrha studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima Akademije i njenom suštinskom orjentacijom i tradicijom vodeće obrazovne institucije na polju upravljanja, kako kvalitetom tako i kadrovima u savremenoj proizvodnji gde se traži brza promena proizvodnog programa.

 • Temeljno poznavanje i razumevanje svih disciplina studijskog programa;
 • Sposobnost postavke i unapređenja tehničkih sistema;
 • Sposobnost primene informatičkih tehnologija u domenu elektronskog poslovanja, simulacija i modeliranja sistema, praćenje novih trendova u svim oblastima koje su krucijalne za industrijsko inženjerstvo;
 • Sposobnost unapređenja sistema menadžmenta kvalitetom poslovno-proizcvodnih sistema;
 • Da rade u informatičkom centru poslovno-proizvodnih sistema;
 • Sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica u oblasti poslovanja poslovnih sistema;
 • Sposobnost rešavanja tehnoloških problema pri obradi različitih vrsta materijala sa posebnim osvrtom na primenu novih proizvodnih tehnologija;
 • Sposobnost rešavanja tehnoloških problema u domenu spajanja i zavarivanja materijala;
 • Sposobnost primene metoda transporta i projektovanja sistema i modeliranja proizvodnih procesa.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Industrijsko inženjerstvo student će moći da:

 • Komunicira u profesionalnom i društvenom okruženju;
 • Pretražuje stručnu literaturu;
 • Koristi engleski jezik u procesu rada i istraživanja literature;
 • Programira internet aplikacije;
 • Samostalno prepozna kritične tačke u poslovnom procesu;
 • Samostalno izradi plan i procenu rizika i da predloži mere za eliminaciju rizika;
 • Stekne sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica;
 • Vrednuje svoj rad, kao i rad drugih;
 • Samostalno rešava probleme, ali da je sposoban i za timski rad;
 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera zaštite na radu u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima i standardima;
 • Propisuju tehnološke postupke iz oblasti industrijskog inženjerstva;
 • Implementira postojeća znanja u praksi;
 • Unapređuju i planira proizvodnju, kao i unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom;
 • Radi sa bazama podataka i razvija odgovarajuće programske podrške;
 • Uvodi standarde i sisteme kvaliteta;
 • Primenjuje savremene metode održavanja mašinskih sistema;
 • Primenjuju metode optimizacije.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Prostiranje toplote i mase

7

2.

Zavarivanje i spajanje materijala

7

3.

Transportni i skladišni sistemi

6

4.

Nove proizvodne tehnologije

5

5.

Stručna praksa

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Inženjerstvo održavanja tehničkih sistema

7

7.

Integralno upravljanje kvalitetom

7

8.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Elektronsko poslovanje

5

Kompjuterska simulacija procesa i sistema

5

9.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Tehnike optimizacije

5

Materijali

5

10.

Završni rad

6

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Prostiranje toplote i mase        7

     2.        Zavarivanje i spajanje materijala      7

     3.        Transportni i skladišni sistemi       6

     4.        Nove proizvodne tehnologije          5

     5.        Stručna praksa           5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Inženjerstvo održavanja tehničkih sistema       7

     7.        Integralno upravljanje kvalitetom         7

    8.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Elektronsko poslovanje          5

                  Kompjuterska simulacija procesa i sistema          5

9.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Tehnike optimizacije          4

                  Materijali          5

  10.       Završni rad          6