Studenti Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd obavili su studentsku praksu u Severnoj Makedoniji u okviru Erasmus + projekta

Studenti Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd obavili su studentsku praksu u Severnoj Makedoniji u okviru Erasmus + projekta

Tri studenta Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd su u periodu od 31.01.2022. do 31.03.2022. obavljali studentsku praksu u Severnoj Makedoniji. Studentska praksa je realizovana u okviru Erasmus+ projekta 2019-1-RS01-KA103-000848, koji je finansiran od strane Evropske komisije, tako da je za vreme mobilnosti studentima bila obezbeđena finansijska podrška.  Praksa je realizovana u saradnji sa Univerzitetom „St. Kliment Ohridski“ iz Bitolja, na Fakultetu tehničkih nauka.

U okviru svog dvomesečnog boravka u Severnoj Makedoniji, studenti su bili smešteni u studentskom domu „Kočo Racin“ u Bitolju. Na studentsku praksu su poslata dva studenta sa studijskog programa Grafički dizajn koji su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa organizacionom strukturom ustanove, organizacionim jedinicama, odeljenjima, ali i sa radom Odseka za grafičko inženjerstvo. Tokom prakse studenti su bili fokusirani na grafička rešenja i metode oglašavanja. Studentsku praksu je takođe obavio i nedavno diplomirani student sa studijskog programa Zaštita životne sredine. Tokom prakse student je bio uključen u prikupljanje i upravljanje informacijama iz oblasti životne sredine zaštite, monitoringom parametara životne sredine. Posebna pažnja u toku studentske prakse je posvećena identifikaciji i menadžmentu rizicima na radnom mestu.

Pored stručnih obaveza, studenti su bili u prilici i da posete brojne atraktivne destinacije u Severnoj Makedoniji i da se upoznaju i sprijatelje sa studentima iz Španije, Italije i zemalja iz okruženja, poput Bugarske i Albanije.

U prilogu možete pogledati intervju studenata o iskustvima sa Erasmus mobilnosti.