Otvorena tradicionalna godišnja izložba studenata dizajna Akademije u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu

Otvorena tradicionalna godišnja izložba studenata dizajna Akademije u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu

Otvorena je osamnaesta tradicionalna izložba  studenata dizajna Akademije 7. aprila. Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika od 2004. godine tradicionalno održava Godišnju izložbu radova studenata dizajna u mesecu aprilu u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu kao integralni deo nastavnog procesa. Ove godine se predstavljamo i u Maloj galeriji radovima sa Master strukovnih studija na grafičkom dizajnu. Naslovna tema ovogodišnje izložbe studentskih radova Planeta Dizajna odnosi se na uspostavljanje međusobnog uticaja i povezivanja sa planetom Zemljom na kojoj živimo. Kreirajući svoju Planetu Dizajna, želimo da pokažemo kako treba da izgleda planeta na kojoj živimo u budućnosti i na koji način uz pomoć ekološkog održivog dizajna možemo da utičemo na globalne procese održavanja i očuvanja naše planete Zemlje. Radovima istražujemo kako smo uspeli da se povežemo usled pandemije izazvane virusom Kovid-19, i koliko je digitalizacija kao proces pomogla povezivanju ljudi u ovim okolnostima.

Izložba za naše studente predstavlja početak stupanja na profesionalni put i početak predstavljanja na javnoj umetničkoj i dizajnerskoj sceni. Na izložbi su predstavljeni svi segmenti sociološkog aspekta – teme kao što su zdravstvo, obrazovanje, ekologija, kultura, antiratni pokreti i druge aktuelne teme savremenog društva. Izložba obuhvata dva segmenta, izlagački i umetničke projekte, u skladu sa bolonjskom konvencijom.

Na ovoj svojevrsnoj smotri studentskih radova prikazuju se javnosti najbolji radovi i kreacije studijskih programa osnovnih studija sa svih pet akreditovanih studijskih programa: Dizajn enterijera, Grafički dizajn, Dizajn industrijskih proizvoda, Modni dizajn, Koncept i karakter dizajn i sa master strukovnih studija Grafički dizajn. Izložba je od velikog značaja za sam nastavni proces kao vrednovanje i praćenje rada jedne generacije studenata. Savremena stremljenja iz oblasti dizajna, pojave i upotrebe novih tehnologija i materijala, sve masovnijeg korišćenja digitalnih tehnologija u dizajnu i zahteva tržišta, podstiče nas osavremenjavanju i podizanju kvaliteta nastave. Takođe, sve nas pomenuto obavezuje da studente u skladu sa njihovom kreativnošću pripremamo za današnje tržište rada. Izložba je i prilika da vrednujemo naše pedagoške sposobnosti u negovanju mladih talenata, kroz njihov rad u klasičnim likovnim tehnikama i digitalnim tehnologijama.

Ovom manifestacijom podstičemo studente na još veća angažovanja u svom kreativnom radu, ukazujući javnosti na mlade talente i upoznajući buduće studente sa dizajnerskim studijskim programima Akademije. Na otvaranju izložbe su dodeljene nagrade za najbolja godišnja ostvarenja iz oblasti dizajna i likovne umetnosti. Nagrade nose nazive profesora osnivača dizajnerskih studijskih programa – Miodraga Vartabedijana, Gojka Varde i Lazara Bunovića. Izložba je prikazana i u okviru virtuelne galerije na sajtu škole i preko društvenih mreža na adresi https://izlozbadizajn.politehnika.edu.rs/ .