Predstavnici Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd sastali su se sa predstavnicima obrazovanja Iraklije.

Predstavnici Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd sastali su se sa predstavnicima obrazovanja Iraklije.

Delegacija Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd sastala se u prostorijama grčke opštine Iraklija sa predstavnicima obrazovanja Iraklije. Na sastanku se razgovaralo o unapređenju saradnje u okviru Erazmus + programa.  Dogovoreni su principi saradnje kroz razmenu učenika i nastavnika, ali i kroz razvoj KA2 projekata strateške saradnje.

Predstavnici obrazovnih institucija i opštine Iraklija dogovorili su i realizaciju promotivne kampanje, kojom će mladima ove grčke regije biti predstavljene mogućnosti studiranja na Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd, Odseku Primenjene inženjerske nauke u Požarevcu kao i na drugim odsecima.