Formiran Savet poslodavaca Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd

Formiran Savet poslodavaca Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd

Održana je prva konstitutivna sednica Saveta poslodavaca Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd 12. maja u Beogradu. Savet poslodavaca je savetodavni organ Akademije, koji je konstituisan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Akademije. 

Kako bi se dosadašnji trendovi razvoja nastavili, Akademija je oformila Savet poslodavaca kao ključni savetodavni organ za uspostavljanje temeljne saradnje između Akademije i privrede, sa primarnim ciljem razvoja i unapređenja studijskih programa prilagođenih potrebama tržišta rada.

Članovi Saveta učestvovaće u predstojećim akreditacijama studijskih programa, izradi programa stručne prakse, razvoju dualnih modula studija, razvoju kratkih programa studija i obuka zaposlenih u privredi. Angažovanje članova Saveta će biti dragoceno u kontekstu integracije njihovih iskustava, potreba, znanja i dobre prakse u studijske programe Akademije, kako bi studenti bili adekvatno pripremljeni za izazove koje nosi informatičko i digitalno doba.

Na prvoj sednici Saveta za predsednika izabran je mr Nebojša Bjelotomić, a za zamenika predsednika Radoslav Veselinović. Članovi Saveta poslodavaca su:

 1. mr Nebojša Bjelotomić, generalni direktor, Inicijativa „Digitalna Srbija“, predsednik Saveta poslodavaca;
 2. Radoslav Veselinović, osnivač kompanije, GALEB Group, zamenik predsednika Saveta poslodavaca;
 3. Aleksić Goran, generalni direktor, Srbijatransport-poslovno udruženje drumskog saobraćaja;
 4. Aleksandar Dušanić, generalni direktor, Technomer;
 5. Andrej Milutinović, Design Hub manager, Tetrapak;
 6. Bojan Kresović, direktor, Grafički studio GAMA;
 7. dr Bojan Ranković, direktor za razvoj, Ekostar Pak;
 8. Bojan Stević, direktor, Poljoprivredna stručna služba grada Požarevca;
 9. Branko Šimšić, direktor i vlasnik, Proizvodnja nameštaja “Šimšić”;
 10. Bratimir Nešić, Waste business development manager, PORR Umwelttechnik Serbia;
 11. Vladan Trajić, Poljoprivredna apoteka „Mali trg“;
 12. Goran Mihailović, tehnički direktor, Esil Mont;
 13. David Marković, generalni direktor, KTITOR;
 14. Danijela Ošap, direktor za kvalitet, razvoj i kontinualna unapređenja, Fabrika kartona Umka;
 15. Dragan Stevanović, sekretar udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala PKS, Privredna komora Srbije;
 16. Dragan Stanojević, direktor, Privredno društvo tehnički pregled Centar S;
 17. dr Emil Rekanović, direktor, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine;
 18. Zvezdan Pešović, direktor, Model 5;
 19. Zoran Andrejević, direktor, Igumanov;
 20. Ivan Stamenković, osnivač kompanije, Vatroival;
 21. dr Jelena Ivanović-Vojvodić, direktor i vlasnik, Biro VIA;
 22. dr Ljubiša Bučanović, rukovodilac postrojenja u Boru, Messer Tehnogas;
 23. Maja Subotić, Managing Director, SVA;
 24. Marija Glišić, Breza promet;
 25. Milan Rajković, direktor, MR Group – Engine Rebuilding Company;
 26. dr Miloš Jelić, predsednik stručnog saveta FQCE, član saveta za kvalitet Republike Srbije, Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost;
 27. Miljana Jovović, direktor, Crater Studio;
 28. Mladen Šukalo, direktor i vlasnik, TEHPRO;
 29. Nikola Egić, direktor, Božić i sinovi;
 30. Nikola Marinković, menadžer za razvoj, Smurfit Kappa;
 31. dr Nikola Ćurčić, direktor, PSS Institut „Tamiš“;
 32. Svetozar Kolesar, premijer kompanije, 3D Republika;
 33. Senka Živkov, direktor razvojnog centra konfekcije, MONA Fashion;
 34. Slađan Stošić, Festo;
 35. Slobodan Jovanović, osnivač i direktor, Coba & Associates;
 36. Stefan Rajković, menadžer za razvoj, Vinarija Virtus;
 37. Tatjana Bojanić, direktor, Institut za standardizaciju Srbije.