Uspešno realizovani kursevi Multimedijalni alati, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator u saradnji Akademije i Opštine Zvezdara

Uspešno realizovani kursevi Multimedijalni alati, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator u saradnji Akademije i Opštine Zvezdara

U saradnji Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd i Opštine Zvezdara uspešno su realizovani kursevi za mlade koji su trajali devet nedelja. Na kursevima Multimedijalni alati, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator učestvovalo je oko 60 polaznika od 15 do 30 godina, a čak 47 mladih je ispunilo uslove za sticanje sertifikata.

 
Multimedijalni alati, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator su moćni grafički alati sa širokom primenom u kreativnoj industriji. Koriste ga mnogi – od fotografa i grafičkih dizajnera, marketara, pa sve do slikara, arhitekata, 3D modelara, ali i mnogih drugih. Cilj kurseva je bio da se mladi osnaže i steknu osnovna znanja o multimedijalnim formatima i alatima za kreiranje multimedijalnih sadržaja, kao i da ovladaju veštinama u programima za grafički dizajn.
 
 
Sva stečena znanja polaznicima će doneti velike benificije i nove veštine daljem u obrazovanju, radu kao i svakodnevnim aktivnostima. Na kraju obuka, u sredu, 21. 12. 2022. godine u prostorijama Gradske opštine Zvezdara održana je završna prezentacija radova (multimedijalnih sadržaja) polaznika urađenih na kursu, kao i razgovor sa mladima i predavačima. Svi polaznici su dobili sertifikate od strane Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd i gradske opštine Zvezdara.