U okviru Erazmus+ projekta Mobilnost nastavnika dr Dominik Brkić posetila je Univerzitet Ain Temouchent u Alžiru

U okviru Erazmus+ projekta Mobilnost nastavnika dr Dominik Brkić posetila je Univerzitet Ain Temouchent u Alžiru

U okviru Erazmus+ KA107 projekta – Mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja u visokom obrazovanju, nastavnik Akademije dr Dominik Brkić imala je priliku da održi predavanja u periodu od 25. do 28. maja 2023., u oblasti primenjene hemije na Univerzitetu Ain Temouchent u Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir. Predavanja su pored alžirskih studenata pratili i studenti iz drugih afričkih zemalja: Zambije, Zimbabvea, Gane, Ugande. Na uvodnom predavanju predstavljena je Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd.

Predavanja su održana na temu reciklaže bakra iz otpadnih memorija, reciklaže otpadnih akumulatora i uticaja dodavanja etanola na svojstva recikliranog otpadnog motornog ulja kao tečnog goriva. U toku predavanja i nakon održane nastave, studenti su pokazali izuzetno interesovanje za izlagane teme kao i za moguću mobilnost studenata Univerziteta Ain Temouchent na Akademiju tehničkih strukovnih studija Beograd.

Nakon uspešnih predavanja, održan je sastanak sa rektorom Univerziteta prof. dr Ziadi Abdel Kadirom, prorektorom prof. dr Mohamedom Flitijem, prof. dr Marufom Hafidi i sa prof. dr Dris Neharijem. Tokom sastanka rektor Univerziteta prof. dr Ziadi Abdel  Kadir izrazio je želju za nastavkom saradnje ovog Univerziteta i Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd u okviru projekata mobilnosti, pokretanjem novih zajedničkih projekata kao i drugih vidova saradnje.